برچسب

Positive

کتاب

یک لطیفه

لطیفه‌ای قدیمی وجود دارد درباره‌ مردی که رویای بردن جایزه‌ای بزرگ در بخت‌آزمایی را در سر می‌پروراند. این مرد سرگرم این خیال‌پردازی است که اگر…
۰۵ شهریور ۱۳۹۹