برچسب

لطیفه

کتاب

یک لطیفه

لطیفه‌ای قدیمی وجود دارد درباره‌ مردی که رویای بردن جایزه‌ای بزرگ در بخت‌آزمایی را در سر می‌پروراند. این مرد سرگرم این خیال‌پردازی است که اگر…
۰۵ شهریور ۱۳۹۹