تمامی تصاویر توسط بنده ثبت شده‌اند. استفاده از تصاویر با ذکر منبع آزاد است.
آسمان!

آسمان

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

غروب

غروب

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

غروب

غروب

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

راه

راه

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

درخشش

درخشش

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

شب

شب

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

اثر نور

خط خطی

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

سفید

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

fly me to the moon

کفشدوزک

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

Up

بالا

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

من

۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برگ

۳۱ مرداد ۱۳۹۹